Faculty enterance building

יריד תעסוקה מוכוון הנדסה כימית

ב 16.06.21 התקיים יריד תעסוקה מוכוון הנדסה כימית בחצר הפקולטה.
היה משמח לראות את החברות ,הסטודנטים והבוגרים שלנו 
לתמונות מהיריד לחץ כאן
ניפגש בשנה הבאה