Faculty enterance building

יריד התעסוקה הטכנולוגי בטכניון-קיץ 2017

ביום ד' הקרוב 26.04.17 ייתקיים יריד התעסוקה הטכנולוגי בטכניון -קיץ 2017

בין השעות 10:00 עד 15:00 בשדרה המרכזית של הקמפוס.