Faculty enterance building

הפקולטה מודיעה בצער על מותו של פרופסור אמריטוס דוד חסון ז"ל ומשתתפת בצערה של משפחתו

פרופ' אמריטוס חסון ז"ל היה מוביל בתחומו ובמשך עשרות שנים חינך עשרות סטודנטים לתואר ראשון והנחה רבים לתארים מתקדמים.

יהי זכרו ברוך