Faculty enterance building

הפקולטה מברכת את 77 בוגרי מחזור פ"ט אשר מקבלים את תואר הבוגר

הפקולטה מברכת את 77 בוגרי מחזור פ"ט אשר מקבלים את תואר הבוגר.
איחולי הצלחה בדרככם החדשה!

פרחים