Faculty enterance building

הפקולטה מברכת את המשתלמות על זכייתן במלגות חיצוניות לשנת תשע"ט

הפקולטה מברכת את המשתלמות הבאות על זכייתן במלגות חיצוניות לשנת תשע"ט

הרשקוביץ יעל

משתלמת לתואר מגיסטר בהנחייתו של פרופ' חוסאם חאיק, על זכייתה במלגת משרד המדע לתלמידות תואר שני לשנה"ל תשע"ט.

 

שומר אסיל

משתלמת לתואר דוקטור בהנחייתם של פרופ' נעמה ברנר ופרופ"מ עומרי ברק מהפקולטה לרפואה על זכייתה במלגת אדמס.

 

אנחנו גאים בכן!

פרחים