Faculty enterance building

הפקולטה מברכת את ד"ר נעמה קויפמן, מנהלת המרכז הטכניוני למיקרוסקופית אלקטרונים של חומרים רכים, על זכייתה כעובדת מצטיינת יחידתית במוסד