Faculty enterance building

הפקולטה להנדסה כימית מוקירה תודה לפרופ' אמריטי משה ונאווה נרקיס על תרומתם למען מלגות לסטודנטים.