Faculty enterance building

הפקולטה להנדסה כימית מברכת לשנת לימודים פוריה ומוצלחת

הפקולטה להנדסה כימית מברכת את הסטודנטים לשנת לימודים פוריה ומוצלחת

פרחים