Faculty enterance building

הפקולטה להנדסה כימית מברכת את צבי יערי

הפקולטה להנדסה כימית מברכת  את צבי יערי, משתלם מקבוצתו של פרופ"מ אבי שרודר, שזכה בפרס ראשון בכנס האגודה הישראלית לשחרור מבוקר מבין כמאה מועמדים.

צבי יערי - שחרור מבוקר