Faculty enterance building

הפקולטה להנדסה כימית מברכת את הדוקטורנטים החדשים שקיבלו את תואר הדר' ביום שני 28.5.18 בטקס שנערך בטכניון.

הפקולטה להנדסה כימית מברכת את הדוקטורנטים החדשים שקיבלו את תואר הדר' ביום שני 28.5.18 בטקס שנערך בטכניון.

ברכות חמות והצלחה בהמשך הדרך!

מקבלי תואר דוקטור (PhD)  מהפקולטה להנדסה כימית:

זינגר אסף, בהנחיית פרופ"מ אבי שרודר

יערי צבי, בהנחיית פרופ"מ אבי שרודר

לבצ'נקו סטניסלב, בהנחיית פרופ"ח ויאצסלב פרגר

פח'ר-אלדין אימאן, בהנחיית פרופ' אמריטוס אברהם מרמור

פרידמן- בישופ נגה, בהנחיית ויאצסלב פרגר

פרחים