Faculty enterance building

הפקולטה להנדסה כימית מברכת את אסף זינגר

הפקולטה להנדסה כימית מברכת  את אסף זינגר, משתלם מקבוצתו של פרופ"מ אבי שרודר, שזכה בפרס שלישי בכנס האגודה הישראלית לשחרור מבוקר מבין כמאה מועמדים.

אסף זינגר - שחרור מבוקר