Faculty enterance building

הפקולטה להנדסה כימית מברכת אם פרופ"ח יועד צור

הפקולטה להנדסה כימית מברכת אם פרופ"ח יועד צור על זכייתו בציון לשבח בהוראה ע"ש ינאי לשנת תשע"ו

פרחים