Faculty enterance building

הפקולטה להנדסה כימית כואבת על לכתה בטרם עת של חברתנו האהובה שרון דוד ז"ל. אנחנו נפרדים בצער גדול ובכאב. יהי זכרה ברוך.