Faculty enterance building

הפקולטה להנדסה כימית זכתה כפקולטה המצטיינת בבטיחות לשנת תש"פ.

גאים ונרגשים לקבל את הערכת הועדה בטכניון שבחרה בפקולטה להנדסה כימית כפקולטה המצטיינת בבטיחות לשנת תש"פ.

וכך נכתב:"ניכר כי הפקולטה להנדסה כימית מגלה אחריות רבה לנושא הבטיחות, מקדמת יוזמות חדשות,פועלת לעידוד חברי סגל, עובדים וסטודנטים לזהות חולשות בבטיחות לצורך טיפול בליקוייםונוקטת בכל הצעדים הנדרשים לשמירת הבטיחות במעבדות הפקולטה".

פרחים