Faculty enterance building

הפקולטה להנדסה כימית גאה ומברכת את פרופ' חוסאם חאיק על זכייתו בפרס ההצטיינות במחקר לשנת 2020 של האגודה הישראלית לוואקום (ה – IVS)!

הפרס, שפרופ' חוסאם חאיק חולק עם פרופ' ארנסטו יוסלביץ ממכון ויצמן, יוענק בטקס מיוחד במסגרת הכנס השנתי של ה – IVS שייערך באופן מקוון ב 13 לדצמבר 2020.