Faculty enterance building

הפקולטה להנדסה כימית בטכניון מברכת את בוגריה במחזור פ"ח

הפקולטה להנדסה כימית בטכניון  מברכת את בוגריה במחזור פ"ח ומאחלת הצלחה בהמשך הדרך.

לתמונות הטקס

פרחים