Faculty enterance building

הענקת פרס מחקר ע"ש דניאל שירן ז"ל לפרופ"מ אברהם שרודר

ב 04.07.18 נערך בפקולטה טקס הענקת פרס מחקר ע"ש דניאל שירן ז"ל לשנת 2018 .
הפרס הוענק לפרופ"מ אברהם שרודר מהפקולטה להנדסה כימית.

לתמונות מהטקס לחץ כאן