Faculty enterance building

"החג של החגים" בפקולטה להנדסה כימית

אתמול חגגנו בפקולטה את "החג של החגים" היה טקס מרגש בו כולנו נפגשנו יחדיו 

תודה לדר' פרח שאדי על ברכת חג מולד שמח, לפרופ' גידי גרדר על הדלקת נרות החנוכה ולוועד הנפלא שלנו על הסופגניות והעזרה.

תודה מיוחדת ***לקבוצת בז"ן **על הענקת המתנה המפנקת 

מוזמנים להיכנס ללינק וליהנות מהתמונות: