A group of people sitting together

דריו דקל

Dekel
פרופסור חבר
טלפון:
0778871792
dario@technion.ac.il
חדר:
362
קישורים:

תחומי מחקר

אנחנו חוקרים ומפתחים מערכות אלקטרוכימיות מבוססות ממברנה כגון תאי דלק, בטריות זרימה, אלקטרוליזה וכו', עבור ייצור ואחסון אנרגיה מתקדמים בעולם. כחלם מהיישומים אנו חוקרים ומפתחים בטריות ותאי דלק מיוחדים מבוססי זרזים ללא פלטינום, בהם פוטנציאל מצויין להיות חלק מהמהפך של הדור הבא של רכבים חשמליים ושל מערכות אנרגיה וחשמל אוטונומיות לבתים.