Faculty enterance building

גאים ומברכים את פרופ"מ אבי שרודר על זכייתו בפרס ינאי למצויינות בחינוך אקדמי לשנת תשע"ח.

הפקולטה להנדסה כימית גאים ומברכים  את פרופ"מ אבי שרודר על זכייתו בפרס ינאי למצויינות בחינוך אקדמי לשנת תשע"ח.
יישר כוח!!