Faculty enterance building

ב 20.06.22 התקיים טקס מגיסטרים והענקת מלגות ופרסים בפקולטה

היה מרגש לפגוש את הבוגרים שלנו , נאחל להם הצלחה רבה בהמשך הדרך!

מוזמנים לצפות בתמונות מתוך הטקס לחץ כאן