Faculty enterance building

ברכות לפרופ' גידי גרדר על זכייתו בפרס ראש הממשלה ע"ש אריק ושילה סמסון לחדשנות בתחבורה חכמה ובתחליפי דלקים לתחבורה לשנת 2020

הפרס יוענק לשמונה חוקרים, שלושה מהם חברי סגל בטכניון: , פרופ' גדעון (גידי) גרדר, פרופ' אבנר רוטשילד וד"ר יניב רומנו.היקף הפרס כמיליון דולר והוא הפרס הכספי הגדול בעולם המוענק בתחום הדלקים האלטרנטיביים והתחבורה החכמה.פרופ' גרדר ופרופ' רוטשילד מהפקולטה למדע והנדסה של חומרים, ממקימי תוכנית האנרגיה ע"ש גרנד בטכניון (GTEP), זכו בפרס למחקר פורץ דרך בהתבסס על הישגיהם

במחקר בתחום התחבורה החכמה ותחליפי הדלקים.לקריאת הכתבה המלאה:

לחץ כאן