Faculty enterance building

ברכות לפרופ"מ אבי שרודר על זכייתו בפרס קריל

פרס קריל, מהפרסים הבולטים ביותר הניתנים לחברי-סגל בתחילת דרכם, מוענק כל שנה על-ידי קרן וולף לעשרה חברי-סגל.

זכיה זו היא אות כבוד לטכניון ולפקולטה להנדסה כימית.

פרחים