Faculty enterance building

ברכות למרצים המצטיינים לשנת תשפ"ב סמסטר החורף

ברכות למרצים המצטיינים לשנת תשפ"ב סמסטר חורף – פרופ' חבצלת ביאנקו-פלד בקורס "מבט על הנדסה כימית" (בין 4% הציונים העליונים). פרופ' חבצלת מחזיקה בהצטיינות יתרה טכניונית, כל הכבוד ! 
ד"ר אלון גרינברג דנה בקורס "תרמודינמיקה ב' מתקדם" (בין 12% הציונים העליונים), השיג ציון לשבח על הצטיינות בהוראה 

גאים בכם!!