Faculty enterance building

ברכות להצלחה לד"ר שאדי פרח חבר סגל חדש בפקולטה שלנו

ברוכים הבאים ובהצלחה
השנה הצטרפו 26 חברי סגל חדשים לפקולטות הטכניון השונות ולצדם 63 רופאים שהצטרפו לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט כחברי סגל אקדמי (צוות בתי חולים). אלה האחרונים יעסקו בהוראה ובמחקר בפקולטה לרפואה בנוסף לתפקידיהם בבתי החולים.
רוב חברי הסגל החדשים רכשו את השכלתם האקדמית בטכניון. תחומי המחקר שלהם רבים ומגוונים: טיהור מים, רפואת שינה, למידה ממוחשבת, אינטראקציה בין גלים לחלקיקים, שימוש בנתוני עתק (Big Data) באקלים ובסביבה, היווצרות חלבונים, טיפולים חדשניים באלצהיימר ובפרקינסון, רובוטים בשירות האדם, חומרים אמורפיים, גיאומטריה קמורה, למידה מקוונת, אלגברה קוונטית, גנומיקה חישובית בסרטן, בקרה גנטית, זרימה, רפואת כאב וטכנולוגיות לשיקום השמיעה.

לכתבה המלאה >> http://bit.ly/317v863