Faculty enterance building

ברכות לדר' יואב ברוזה על קבלת פרס צילג לשנת תשפ"ב

פרס צילג לעמיתי הוראה מצטיינים ניתן כאות הוקרה והערכה למרצים אשר התבלטו והצטיינו בעשייה החינוכית שלהם
ועל פועלם המסור בתחום החינוך וההוראה

גאים בך!!