Faculty enterance building

ברכות לאסיל שומר על זכייתה במלגת אדמס מטעם האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

ברכות לאסיל שומר על זכייתה במלגת אדמס מטעם האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים: אסיל השלימה בפקולטה את התואר הראשון והשני (בהנחייתה של פרופ' נעמה ברנר). הודעה לעיתונות – האקדמיה הלאומית למדעים מעניקה את מלגות אדמס_30.4