Skip to main content

שנה טובה ומתוקה


התכנסנו, חברי הפקולטה לאירוע סיכום העשייה בשנה החולפת וברכות לשנה החדשה!🌸הענקנו פרס עובדת מצטיינת יחידתית מטעם המוסד לד"ר דינה שפסר, מנהלת מעבדתו של פרופ"ח עוז גזית.בירכנו את גלית קינר, על קבלת פרס עובדת מצטיינת של תוכנית האנרגיה.ברכנו את דליה גוטמן, ראש המינהל שלנו על קבלת פרס מנהלת מצטיינת טכניונית.חילקנו שי מתוק לעובדי הנקיון שלנו וחתמנו בהרמת כוסית לשנה טובה🥂 וקינחנו במתוקים!

לתמונות מהרמת הכוסית לחץ כאן