Skip to main content

כבוד גדול וייצוג מרשים לפקולטה בכנס ה-ICRS2023 של שחרור מבוקר.

בפרס ADAMA center award in advanced formulation science היוקרתי זכתה שיר ארז ממעבדתו של דר' אסף זינגר .

ממעבדתו של פרופ' אבי שרודר זכתה גל חן בפרס- The BAREHOLZ award -2nd place , ומור סלע בפרס ADAMA Center Award in Adwanced Formulation Science.

ממעבדתו של דר׳ שאדי פרח זכתה דר׳ למא מטר בפרס העבודה המצטיינת ״הישגים יוצאים דופן במדעי in vivo”.

כמו כן, ניתנה הוקרה ל-3 מנהלות מעבדה מהפקולטה!

אירית דולגופיאט ממעבדתו של דר' אסף זינגר, ג'ני שקלובר ממעבדתו של פרופ' אבי שרודר ומירנה שאהין-מועלים ממעבדתו של דר' שאדי פרח.