Skip to main content

הפקולטה מברכת את המשתלמים הזוכים במלגות חיצוניות לשנת תשע"ט

Flowers3

אביטל אבירם
משתלם לתואר מגיסטר בהנחייתו של פרופ"ח אבי שרודר דרך התכנית לננו מדעים וננו טכנולוגיה, על זכייתו במלגה מקרן שרמן לסמסטר חורף.

אביעוז גל
משתלמת לתואר מגיסטר בהנחייתו של פרופ"ח יועד צור דרך תכנית האנרגיה ע"ש גרנד, על זכייתה במלגת ג'יקובס.

אזולאי רותם
משתלמת לתואר מגיסטר בהנחייתה של דר' תמר סגל פרץ, על זכייתה במלגה מקרן שרמן.

אלישב אורן
משתלם לתואר דוקטורט בהנחייתו של פרופ' גידי גרדר דרך התכנית לאנרגיה ע"ש גרנד, על זכייתו במלגה מקרן שרמן

בקר מתן
משתלם לתואר מגיסטר בהנחייתו של פרופ"ח יועד צור, על זכייתו בתעודת הצטיינות ע"ש גי'קובס.

חורב יהוא
משתלם לתואר דוקטור בהתחייתו של פרופ' חוסאם חאיק דרך התכנית הבין יחידתית לננו מדעים וננו טכנולוגיה, על זכייתו במלגת משרד המדע ע"ש אילן רמון לתלמידי תואר שלישי.

כדורי מאיה
משתלמת תואר דוקטורט בהנחייתו של פרופ"ח אבי שרודר, על זכייתה במלגת ג'יקובס.

סימון אסף
משתלם לתואר דוקטורט בהנחייתה של דר' תמר סגל פרץ דרך התכנית לננו מדעים וננוטכנולוגיה, על זכייתו במלגת גוטווירט

עטיאס רינת
משתלמת לתואר מגיסטר בהנחייתו של פרופ"ח יועד צור דרך תכנית האנרגיה ע"ש גרנד, על זכייתה במלגה מקרן שרמן

פולאי מריה
משתלמת לתואר דוקטור בהנחייתו של פרופ"ח אבי שרודר, על זכייתה במלגת משרד המדע ע"ש שולמית אלוני בתחום המדעי היישומי וההנדסי לתלמידות תואר שלישי.

אנחנו גאים בכם!