Skip to main content

הפקולטה להנדסה כימית מברכת את עומר אדיר על זכייתו ביום המחקר הפקולטי אשר התקיים ב 28.11.19 – כפוסטר מצטיין

המחקר של עומר עוסק בתאים סינתטיים שהם חלקיקים מהונדסים במעבדה בעלי מאפיינים של תא חי אשר יכולים לשמש כמיקרו-מפעלים לייצור תרופות בתוך גוף החולה. במחקרו הוא התמקד בפיתוח מנגנון תקשורת מבוסס אור בתאים סינתטיים. מנגנון זה יאפשר אינטגרציה של חלקיקים אלו לרקמה חיה וביצוע של פעולות בעלות מורכבות גבוהה יותר.