Skip to main content

ב- 7.11.23, ציינו חודש לאותה שבת שחורה.

ביוזמת וועד הסטודנטים התכנסנו כל חברי הפקולטה לאות הזדהות עם משפחות החטופים והנרצחים🕯️

הכנו ביחד מייצג לחטופים,

מתפללים לחזרתם🙏🏼

הדלקנו נרות לזכר הנרצחים והנופלים הי״ד.

אנחנו מחזקים את משפחות החטופים, את צה״ל וכוחות הביטחון ואת כל אזרחי ישראל, ומשתתפים בצערן של המשפחות השכולות.

בתקווה שנדע ימים טובים יותר🕊️🕯️🇮🇱