סמינר מיוחד של מרינה ליסיצין-שמולבסקי

סמינר מיוחד של מרינה ליסיצין-שמולבסקי בנושא

"Development of hybrid high recovery MSF desalination process"

בחדר מס. 108