סמינר מיוחד של סופיה נאפסו

סמינר מיוחד של סופיה נאפסו בנושא

"CELLULOSE-COATED OIL-IN-WATER EMULSIONS"

באולם מס' 6