סמינר מיוחד של שובל גלבוע

סמינר מיוחד של שובל גלבוע בנושא

"Formation of nucleic bases, sugars, and nucleotides from prebiotic substances using heterogeneous catalysis"

באולם מס' 6