סמינר מיוחד של פרופ' ג'אספר

סמינר מיוחד של פרופ' ג'אספר בנושא

"Dependence of Contact Angle on Droplet Volume: Why Theory Fails to Agree with Experimental Data"

באולם מס' 6