סמינר מיוחד של פרופ' טיאל

סמינר מיוחד של פרופ' טיאל בנושא

"Long-wave modelling of spreading biofilms"

באולם מס' 6