סמינר מיוחד של נסים חאיכ

סמינר מיוחד של נסים חאיכ בנושא

"Critical Surface Parameters of Mn-Na-W/SiO2 as a Solid Catalyst for the Oxidative Coupling of Methane"

באולם מס' 6