סמינר מיוחד של לואיזה דה קולה

סמינר מיוחד של לואיזה דה קולה בנושא

"Self-assembled and breakable materials for medical applications"

באולם מס' 1