סמינר מיוחד של עידן יצחק קלו

סמינר מיוחד של עידן יצחק קלו בנושא

"Catalytic Pollutants Abatement from Nitrogen Based Fuel Combustion"

באולם מס' 6