סמינר של Guoliang (Greg) Liu

סמינר מיוחד שלGuoliang (Greg) Liu

בנושא

"Block Copolymer-based Porous Carbon Fibers and Plasmonic Nanoparticles "

בחדר ישיבות ע"ש רזניק (קומה 3)