סמינר מיוחד של גלעד אלפסי

סמינר מיוחד של גלעד אלפסי בנושא

"PROCESS FOR ENZYMATIC DEGRADATION OF CELLULOSE"

באולם מס' 6