סמינר מיוחד של ד"ר הא

סמינר מיוחד של ד"ר הא בנושא

"Membranes for CO2 Separation: from Fundamental Researches to Industrial Applications "

באולם מס' 6