סמינר מיוחד של ד"ר קים

סמינר מיוחד של ד"ר קים בנושא

"Heterogeneous Catalysis: Energy and Environmental Application"

באולם מס' 6