סמינר מיוחד של אשימה קג'אל

סמינר מיוחד של אשימה קג'אל בנושא

"Personalized Nanomedicine for Treating Metastatic Cancer"

באולם 108