סמינר מיוחד של עמיחי חורש

סמינר מיוחד של עמיחי חורש בנושא

"Acoustic Stabilization and Enhanced de-Stabilization of Single Bubbles in Microfluidics"

באולם מס' 6