סמינר של יוליה פושומנסקי-שטרית

סמינר של יוליה פושומנסקי-שטרית בנושא

" Hydrogels physically cross-linked with nanogels"

באולם מס' 6