סמינר של יואב שכטמן

סמינר של יואב שכטמן בנושא

"Microscopic particle localization in 3D and in multicolor"

באולם מס' 6