סמינר של רותם וישינקין

סמינר של רותם וישינקין בנושא

"Adhesive Sensors for Detection of Tuberculosis from Skin"

באולם מס' 6