סמינר של רע לביא

 

סמינר של רע לביא בנושא

"Solving Novel Problems in Chemical Engineering using Systems Thinking and Creative Thinking"

באולם מס' 6